html templates

MIKÄ PALVELU/TUOTE MINULLE?

ETS Gardensin suunnittelupalvelut on räätälöity erikseen pihaa itse rakentaville (DIY) ja ammattirakentajan tilaaville (PRO). Jos tarvitset neuvontakäynnin, hoitosuunnitelman tai rakennuttamispalvelua, ks. konsultointi. Jos toivot vihersuunnittelijaa yrityskumppaniksi, ota yhteyttä. Tutustu tuotteisiin ja valitse itsellesi sopivin yhdistelmä.

Mobirise

MILLAISEN SUUNNITELMAN TARVITSEN?  

Pihasuunnitelma-asiakirjoja tarvitaan viherrakennusyritysten, taimistojen, rakennusmateriaalien ja muiden pihatuotteiden jälleenmyyjien kilpailutukseen, toivomustesi ja käyttötarpeittesi mukaisen pihan rakentamiseen ja uuden pihasi kasvien menestymiseen oikeilla kasvupaikoilla sekä uudisrakentamisen lupaprosessiin. 

Jos rakennat itse (DIY), voit tilata pihaasi luonnossuunnitelman, yleissuunnitelman tai toteutussuunnitelman kaikkine yksityiskohtineen tai vain konsultointikäynnin. Jos teetät ammattirakentajalla pihasi (PRO), tarvitset tarkat suunnitelma-asiakirjat, jotta saat vertailukelpoiset urakkatarjoukset ja pihasi rakennetaan laadukkaasti niin kuin on suunnittelijan kanssa yhdessä päätetty, piirustusten, työselostuksen ja materiaali-/määräluettelon mukaan. Lue lisää tuotteista...

Suunnittelijan kanssa keskustellaan pihatoiveiden, pihan käyttötarpeiden ja materiaalivalintojen lisäksi myös pihabudjetista ja rakentamisen työjärjestyksestä, projektin aikataulutuksesta sekä hankinnoista. Tarvitsetko ammattilaisen tekemään esim. kiveykset tai muurit, vaikka rakentaisit pihan muuten itse? Hankitko pihan rakentamiseen tarvittavat materiaalit ja kasvit vai tekeekö viherrakentaja sen puolestasi?

Suunnittelija kuuntelee tarkasti, mitä asiakas haluaa ja pohtii asiakkaan kanssa käytännön toteutusta ja asiakkaalle sopivinta ratkaisua. Projektin edetessä laaditaan tarvittaessa urakkaohjelma ja hankitaan projektiin puolueeton vihervalvoja. Tämä on suositeltavaa erityisesti laajoissa projekteissa ja arvokohteissa.

NEUVONTA- JA IDEOINTIKÄYNTI ILMAN SUUNNITELMAA

Jos et halua suunnitelmaa ja haluat toteuttaa pihaasi itse osa kerrallaan, tai haluat suunnittelijan kokonaisnäkemyksen, mitä pihassa pitäisi tehdä, voit tilata suunnittelijan konsultointikäynnille. Neuvonta- ja ideointikäynnillä voit kirjata asiat itse muistiin tai tilata käynnin suunnittelijan tekemällä kattavalla konsultointiraportilla. Lue lisää...

TUOTTEET PIHAA ITSE RAKENTAVALLE

Asiakas voi valita valmiin kokonaisuuden tai tuotteista voidaan muokata asiakkaalle sopiva ratkaisu. Pihasuunnitelma-asiakirjoja tarvitaan pihan rakentamisessa, kasvi- ja materiaalihankintojen kilpailutuksessa ja uudisrakentamisen lupaprosessissa. Suunnitelman tilaajalle konsultaatiokäynti (yksi kohdekäynti) kuuluu suunnittelupaketin hintaan.

PIHAN IDEA
- asiakkaan haluaman tyylin, teeman tai muun tärkeän asian ilmentäminen ulkotiloissa
- pihan osa-alueiden, piharakenteiden ja kasvillisuuden muodostamat tilat 2D- muodossa
ERI TOIMINTOJEN JA KASVILLISUUDEN SIJOITTELU TONTILLE
- oleskelualueet, kulkuväylät, leikkialue, kasvillisuusalueet, valaistuspaikat, lumen varastointi, huoltoalueet, autopaikat (ilman tarkkoja pinnoitelaatuja/määriä/ladontamalleja)
KASVILLISUUDEN SIJOITTELU ISTUTUSALUEISIIN
- puut ja pensaat nimettyinä paikalleen, perennat ilman tarkkoja sijainteja/lajeja/määriä (ei kasvillisuusluetteloa)
TOIMINTOJEN MUUNTELUMAHDOLLISUUKSIEN SUUNNITTELU
- ihmisen elämänkaaren huomioiminen suunnittelussa

Luonnossuunnitelma soveltuu esimerkiksi pihaa itse rakentavalle kasviasiantuntijalle tai puutarhaharrastajalle, joka tarvitsee ammattilaisen suunnitteleman kokonaisnäkemyksen pihasta, mutta haluaa suunnitella/toteuttaa itse pienet yksityiskohdat. Hinta 1000 m2:n suunnittelualalta 992 €, sisältäen alv 24% ja yhden kohdekäynnin. Lisäksi veloitetaan matkakulut. 

PIHAN/PUISTON IDEA
- asiakkaan haluaman tyylin, teeman tai muun tärkeän asian ilmentäminen ulkotiloissa
- pihan/puiston osa-alueiden, piharakenteiden ja kasvillisuuden muodostamat tilat 2D- muodossa
ERI TOIMINTOJEN JA KASVILLISUUDEN SIJOITTELU
- oleskelualueet, kulkuväylät, leikkialue, kasvillisuusalueet, valaistuspaikat, lumen varastointi, huoltoalueet, autopaikat, pihan rakenteet, pinnoitteet, kasvimateriaalit ja niiden tarkat määrät neliömetreinä, juoksumetreinä tai kappaleina
TOIMINTOJEN MUUNTELUMAHDOLLISUUKSIEN SUUNNITTELU
- ihmisen elämänkaaren huomioiminen suunnittelussa

Värillinen yleissuunnitelmapiirustus 2D-muodossa on mittakaavassa 1:50, 1:100, 1:200 tai 1:500 riippuen suunnittelualueen pinta-alasta. Suunnitelma sisältää merkintöjen selitysosan ja erillisen kasvillisuusluettelon, josta ilmenevät kasvien suomenkieliset ja tieteelliset nimet, taimikoot, istutustiheydet ja määrät. Yleissuunnitelma soveltuu pihaa itse rakentavalle, joka on halunnut yleissuunnitelmaansa kaiken valmiiksi suunniteltuna. Hinta on 1000 m2:n suunnittelualalta 1364 €, sisältäen alv 24% ja yhden kohdekäynnin sekä erillisen kasviluettelon. Lisäksi veloitetaan matkakulut.

- istutussuunnitelmat
- mittapiirustukset
- kiveykset (käytävät, oleskelualueet, portaat): muodot, ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset
- muurit, tukimuurit: ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset
- terassit, patiot: laudoitusmallit, perustusrakenteet
- aidat, portit: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet
- pergolat: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet
- kiinteät rakenteet/kalusteet oleskelualueella
- vesiaiheet

Rakennedetaljipiirustukset ovat mustavalkoisia viivapiirustuksia mittakaavassa 1:10, 1:20 tai 1:50, riippuen rakenteesta. Detaljien määrä riippuu suunnitelman rakenteiden määrästä, asiakkaan ja urakoitsijan tarpeesta. Asiakas päättää itse tarvittavan detaljimäärän ja suunnitelmapakettiin lasketaan yksilöllinen, asiakirjojen määrästä riippuva tarjoushinta. Rakentamisen aikaisista tarkepiirustuksista neuvotellaan aina erikseen asiakkaan kanssa, jos sellaisiin tarvetta ilmenee. Hinnat alkaen 200 €/ kpl + alv 24%.

- julkisivupiirustukset sisältävät kaksi värillistä julkisivukuvaa pihasta eri ilmansuunnista
- julkisivukuvat voivat olla myös aidasta, portista, pergolasta, tukimuurista tai muusta rakenteesta tarvittavia havainne- ja leikkauskuvia, joita tarvitaan liitteeksi haettaessa rakennus- tai toimenpidelupaa

Julkisivupiirustukset havainnekuvina sisältävät kaksi värillistä julkisivuleikkauskuvaa pihasta eri ilmansuunnista, mittakaavassa 1:100. Asiakas voi haluta kuvat nähdäkseen miltä piha näyttää esim. katujulkisivulta tai takapihalta, pihan rakentajalle ne toimivat täydentävinä suunnitelma-asiakirjoina.

Rakennus- tai toimenpideluvan liitteinä lupakuvat sisältävät rakenteen sijainnin asemapiirustuksessa, pohjapiirustuksen, leikkauskuvan ja julkisivukuvan kahdesta eri ilmansuunnasta. Kuvien määrä riippuu asiakkaan tarpeesta ja rakennusvalvonnan lupakuviin liittyvistä määräyksistä. Kuvat tilataan erikseen, ne eivät sisälly tuotepakettiin DIY. Hinnat alkaen 200 €/ kpl + alv 24%.

YLEISSUUNNITELMA
PIHAN/PUISTON IDEA
- asiakkaan haluaman tyylin, teeman tai muun tärkeän asian ilmentäminen ulkotiloissa
- pihan/puiston osa-alueiden, piharakenteiden ja kasvillisuuden muodostamat tilat 2D- muodossa
ERI TOIMINTOJEN JA KASVILLISUUDEN SIJOITTELU
- oleskelualueet, kulkuväylät, leikkialue, kasvillisuusalueet, valaistuspaikat, lumen varastointi, huoltoalueet, autopaikat, pihan rakenteet, pinnoitteet, kasvimateriaalit ja niiden tarkat määrät neliöinä, juoksumetreinä tai kappaleina
TOIMINTOJEN MUUNTELUMAHDOLLISUUKSIEN SUUNNITTELU
- ihmisen elämänkaaren huomioiminen suunnittelussa

TYÖSELOSTUS JA MÄÄRÄLUETTELO
- työselostus on rakentamisen laadun varmistava asiakirja (työselostus omatoimirakentajalle)
- määräluettelo on kustannus- ja tarjouslaskennassa hyödynnettävä asiakirja

DETALJIT (RAKENTAMISEEN TARVITTAVA MÄÄRÄ)
- istutussuunnitelmat
- mittapiirustukset
- kiveykset (käytävät, oleskelualueet, portaat): muodot, ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset
- muurit, tukimuurit: ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset
- terassit, patiot: laudoitusmallit, perustusrakenteet
- aidat, portit: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet
- pergolat: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet
- kiinteät rakenteet/kalusteet oleskelualueella
- vesiaiheet

Värillinen yleissuunnitelma 2D-muodossa on mittakaavassa 1:50, 1:100, 1:200 tai 1:500 riippuen suunnittelualueen pinta-alasta. Suunnitelmat sisältävät merkintöjen selitysosan ja kasvillisuusluettelon, josta ilmenevät kasvien suomenkieliset ja tieteelliset nimet, taimikoot, istutustiheydet ja määrät.

Omatoimirakentajan työselostus sisältää kirjalliset ohjeet pihan rakentamista varten ja se täydentää suunnitelmakuvia. Määräluettelossa on määritelty pihan rakentamiseen tarvittavat materiaalit tarkasti kappalemäärinä, juoksumetreinä tai neliömetreinä. Asiakas voi erillisen kasviluettelon ja määräluettelon avulla pyytää tarjouksia kasveista ja rakennusmateriaaleista.

Rakennedetaljipiirustukset ovat mustavalkoisia viivapiirustuksia mittakaavassa 1:10, 1:20 tai 1:50, riippuen rakenteesta. Detaljien määrä riippuu suunnitelman rakenteiden määrästä ja asiakkaan tarpeesta. Asiakas päättää itse tarvittavan detaljimäärän ja suunnitelmapakettiin lasketaan yksilöllinen, asiakirjojen määrästä riippuva tarjoushinta. Rakentamisen aikaisista tarkepiirustuksista neuvotellaan aina erikseen asiakkaan kanssa, jos sellaisiin tarvetta ilmenee. Suunnitelma soveltuu pihaa itse rakentavalle. Julkisivukuvat tilataan erikseen tarpeen mukaan.

TOTEUTUSSUUNNITELMA DIY:n hinta määräytyy tontin/suunnittelualan koosta ja sen haasteellisuudesta, tietyn tyylin ja erityisen teeman suunnittelusta puutarhaan (jokin vie enemmän aikaa taustatöineen kuin toinen), rakenteiden, rakennelmien ja istutusten määrästä, tontti-/asiakaskäyntien sekä asiakirjojen määrästä. Suunnitelmapaketista tehdään tämän vuoksi aina yksilöllinen, kirjallinen tarjous. Keskimääräinen hinta paketille on n. 2100 - 2600 €. 

Mobirise

TUOTTEET AMMATTIRAKENTAJAN TILAAVALLE

Pihasuunnitelma-asiakirjoja tarvitaan viherrakennusyritysten, taimistojen ja tuotevalmistajien / jälleenmyyjien kilpailutuksessa, pihan viherrakentamisessa ja myös uudisrakentamisen lupaprosessissa. Toteutussuunnitelmaan sisältyvät urakan kilpailutukseen välttämättömät asiakirjat: yleissuunnitelma, määräluettelo ja työselostus. Lisäksi voidaan tarvita rakennedetaljipiirustuksia rakenteiden suunnitelman mukaiseen toteuttamiseen ja julkisivupiirustuksia mm. rakennus- tai toimenpideluvan liitteeksi. Detaljien määrä riippuu suunnitelman rakenteiden määrästä ja asiakkaan tarpeesta. Suunnitelman tilaajille konsultaatiokäynti (yksi kohdekäynti) kuuluu suunnittelupaketin hintaan.
TILAA SUUNNITELMA

YLEISSUUNNITELMA (VÄRI- JA MUSTAVALKOPIIRUSTUKSET)
PIHAN/PUISTON IDEA
- asiakkaan haluaman tyylin, teeman tai muun tärkeän asian ilmentäminen ulkotiloissa
- pihan/puiston osa-alueiden, piharakenteiden ja kasvillisuuden muodostamat tilat 2D- muodossa
ERI TOIMINTOJEN JA KASVILLISUUDEN SIJOITTELU
- oleskelualueet, kulkuväylät, leikkialue, kasvillisuusalueet, valaistuspaikat, lumen varastointi, huoltoalueet, autopaikat
- pihan/puiston rakenteet, pinnoitteet, kasvimateriaalit ja niiden tarkat määrät neliöinä, juoksumetreinä tai kappaleina
TOIMINTOJEN MUUNTELUMAHDOLLISUUKSIEN SUUNNITTELU
- ihmisen elämänkaaren huomioiminen suunnittelussa

Värillinen ja mustavalkoinen yleissuunnitelma 2D-muodossa on mittakaavassa 1:50, 1:100, 1:200 tai 1:500 riippuen suunnittelualueen pinta-alasta. Värillinen piirustus kuvaa pihan värimaailmaa ja yleisilmettä asiakkaalle paremmin kuin mustavalkoversio. Mustavalkoinen viivapiirustusversio yleissuunnitelmasta vastaa urakoitsijoiden työpiirustustarpeita. Suunnitelmat sisältävät merkintöjen selitysosan ja kasvillisuusluettelon, josta ilmenevät kasvien suomenkieliset ja tieteelliset nimet, taimikoot, istutustiheydet ja määrät.

Jos asiakas ei halua värillistä yleissuunnitelmaa, sen voi jättää pois ja säästää samalla suunnitelmapaketin hinnassa.

TYÖSELOSTUS JA MÄÄRÄLUETTELO
- työselostus on rakentamisen laadun varmistava asiakirja (työselostus viherrakentajalle)
- määräluettelo on kustannus- ja tarjouslaskennassa hyödynnettävä asiakirja

Työselostus sisältää kirjalliset ohjeet pihan rakentamista varten (miten ja millä tarkkuudella suunnitelma toteutetaan) ja on tarkoitettu täydentämään suunnitelmakuvia. Työselostus varmistaa rakentamisen laatua: Suunnittelutoimisto ETS gardensin viherrakentajille laatima työselostus perustuu Viherrakentamisen yleiseen työselostukseen (VRT 17). Työselitykseen on kirjattu kohde-kohtaiset poikkeamat VRT 17:n.

Määräluettelossa on määritelty pihan rakentamiseen tarvittavat materiaalit tarkasti kappalemäärinä, juoksumetreinä tai neliömetreinä. Määräluettelo sisältää myös kasviluettelon.

DETALJIT (RAKENTAMISEEN TARVITTAVA MÄÄRÄ)
- istutussuunnitelmat
- mittapiirustukset
- kiveykset (käytävät, oleskelualueet, portaat): muodot, ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset
- muurit, tukimuurit: ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset, tarvittaessa julkisivukuva
- terassit, patiot: laudoitusmallit, perustusrakenteet
- aidat, portit: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet
- pergolat: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet, julkisivukuvat
- kiinteät rakenteet/kalusteet oleskelualueella
- vesiaiheet

Rakennedetaljipiirustukset ovat mustavalkoisia viivapiirustuksia mittakaavassa 1:10, 1:20 tai 1:50, riippuen rakenteesta. Niiden määrä riippuu suunnitelman rakenteiden määrästä, mutta asiakas päättää lopulta itse tarvittavan detaljimäärän ja suunnitelmapakettiin lasketaan yksilöllinen, asiakirjojen määrästä riippuva tarjoushinta. Rakentamisen aikaisista tarkepiirustuksista neuvotellaan aina erikseen asiakkaan kanssa, jos sellaisiin tarvetta ilmenee.

TOTEUTUSSUUNNITELMA PRO:n hinta määräytyy tontin/suunnittelualan koosta ja sen haasteellisuudesta, tietyn tyylin ja erityisen teeman suunnittelusta puutarhaan (jokin vie enemmän aikaa taustatöineen kuin toinen), rakenteiden, rakennelmien ja istutusten määrästä, tontti-/asiakaskäyntien sekä asiakirjojen määrästä. Suunnitelmapaketista tehdään tämän vuoksi aina yksilöllinen, kirjallinen tarjous. Keskimääräinen hinta paketille on n. 2500 - 3000 €.

Muut kuin toteutussuunnitelmaan jo valitut detaljipiirustukset (lisätilaukset, tarkepiirustukset)
- istutussuunnitelmat
- mittapiirustukset
- kiveykset (käytävät, oleskelualueet, portaat): muodot, ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset
- muurit, tukimuurit: ladontamallit, rakennepoikkileikkaukset, tarvittaessa julkisivukuva
- terassit, patiot: laudoitusmallit, perustusrakenteet
- aidat, portit: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet, julkisivukuvat
- pergolat: rakenteet maanpinnan yläpuolella, perustusrakenteet, julkisivukuvat
- kiinteät rakenteet/kalusteet oleskelualueella
- vesiaiheet

Rakennedetaljipiirustukset ovat mustavalkoisia viivapiirustuksia mittakaavassa 1:10, 1:20 tai 1:50, riippuen rakenteesta. Detaljien määrä riippuu suunnitelman rakenteiden määrästä ja asiakkaan tarpeesta. Asiakas päättää itse tarvittavan detaljimäärän ja suunnitelmapakettiin lasketaan yksilöllinen, asiakirjojen määrästä riippuva tarjoushinta. Rakentamisen aikaisista tarkepiirustuksista neuvotellaan aina erikseen asiakkaan kanssa, jos sellaisiin tarvetta ilmenee. Hinnat alkaen 200 €/ kpl + alv 24%. 

- julkisivupiirustukset sisältävät kaksi värillistä julkisivukuvaa pihasta eri ilmansuunnista
- julkisivukuvat voivat olla myös aidasta, portista, pergolasta, tukimuurista tai muusta rakenteesta tarvittavia havainne- ja leikkauskuvia, joita tarvitaan liitteeksi haettaessa rakennus- tai toimenpidelupaa

Julkisivupiirustukset havainnekuvina sisältävät kaksi värillistä julkisivuleikkauskuvaa pihasta eri ilmansuunnista, mittakaavassa 1:100. Asiakas voi haluta kuvat nähdäkseen miltä piha näyttää esim. katujulkisivulta tai takapihalta, pihan rakentajalle ne toimivat täydentävinä suunnitelma-asiakirjoina.

Rakennus- tai toimenpideluvan liitteinä lupakuvat sisältävät rakenteen sijainnin asemapiirustuksessa, pohjapiirustuksen, leikkauskuvan ja julkisivukuvan kahdesta eri ilmansuunnasta. Kuvien määrä riippuu asiakkaan tarpeesta ja rakennusvalvonnan lupakuviin liittyvistä määräyksistä. Kuvat tilataan erikseen, ne eivät sisälly tuotepakettiin PRO. Hinnat alkaen 200 €/ kpl + alv 24%.

Mobirise

KONSULTOINTI

Konsultointiin kuuluvat neuvonta- / ideointikäynnit, hoito-ohjeet ja hoitosuunnitelmat, rakennuttamisen osalta tarjouspyynnöt ja urakkaohjelmat. Konsultointikäynnillä asiakas voi kirjata suunnittelijan neuvot ja ideat itse tai tilata konsultointikäynnin raportilla.
TILAA KONSULTOINTIKÄYNTI

- Suunnittelija haastattelee asiakkaan ja neuvoo asiakkaan omien ideoiden toteuttamisessa, antaa uusia ideoita tilaratkaisuihin, kasvien ja materiaalien valintaan ja ohjeita rakenteiden toteuttamiseen ja kasvillisuuden hoitoon (ei sisällä kirjallisia ohjeita, asiakas kirjaa itse muistiin).
- Konsultaatiokäynnin pituus on 2 h ja hinta on 150 € (sis. alv 24%.), johon lisätään matkakulut. Lisätunneista veloitetaan 60 €/h (sis. alv 24 %). Suunnitelman tilaajille konsulttikäynti sisältyy suunnittelupaketin hintaan.
- Soita tai laita sähköpostitse toivomuksesi konsultaatiokäynnillä käsiteltävistä asioista ja kokemuksesi pihan ongelmakohdista. Kerro lyhyesti taustatietoja pihakohteesta ja millaisesta puutarhasta unelmoit. Käynnistä tehdään sähköpostitse kirjallinen tilausvahvistus.

- Suunnittelija haastattelee asiakkaan ja neuvoo asiakkaan omien ideoiden toteuttamisessa, antaa uusia ideoita tilaratkaisuihin, kasvien ja materiaalien valintaan ja ohjeita rakenteiden toteuttamiseen ja kasvillisuuden hoitoon
- Valokuvallinen raportti on kooste kohdekäynnillä keskustelluista asioista, ohjeista ja ideoista.
- Konsultaatiokäynnin pituus on 2 h ja hinta raportteineen on 250 € (sis. alv 24%.), johon lisätään matkakulut.
Lisätunneista veloitetaan 60 €/h (sis. alv 24 %).
- Soita tai laita sähköpostitse toivomuksesi konsultaatiokäynnillä käsiteltävistä asioista ja kokemuksesi pihan ongelmakohdista. Kerro lyhyesti taustatietoja pihakohteesta ja millaisesta puutarhasta unelmoit. Käynnistä tehdään sähköpostitse kirjallinen tilausvahvistus.

-pihan hoito-ohjeet tai hoitosuunnitelma ennen tai jälkeen pihan rakentamisen
-tarjouspyynnöt (taimistoille, tuotejälleenmyyjille, urakoitsijoille), urakkaohjelmat (kun asiakas on valinnut urakoitsijan)
-hinnoittelu projektikohtainen, erillisen tarjouksen mukaan

Mobirise

POSTIOSOITE

OTA YHTEYTTÄ