free site design templates

SUUNNITTELUPROSESSI / DESIGNPROJEKTI

Tapaaminen - Luonnosvaihe - Valmiit asiakirjat

1

Ensimmäisellä käynnillä suunnittelukohteessa puhutaan pihan käyttäjien tarpeista ja toiveista, ideoidaan ja katsotaan materiaaleja alustavasti. Suunnittelija tutustuu tontin olosuhteisiin ja kartoittaa suunnittelukohteen lähtötietoja. Asiakas saa kirjallisen tarjouksen myöhemmin, samalla sovitaan suunnittelun aikataulusta.


2

Suunnittelutyö alkaa, kun tarjous on hyväksytty ja tarvittava lähtömateriaali vastaanotettu. Suunnittelija hyväksyttää tietokonepiirretyn luonnoskuvan pihasta toisella asiakaskäynnillä tai lähettää aineiston hyväksyttäväksi sähköpostitse / pilvipalveluun. Luonnokseen voidaan tämän jälkeen tehdä korjauksia sovitun aikarajan puitteissa. 

3

Valmiin pihan yleissuunnitelman, muiden piirustusten ja suunnitelma-asiakirjojen luovutus tilaajalle toisella tai kolmannella käynnillä tai sähköpostitse pdf- tiedostoina ja pilvipalvelun kautta. Suunnitelman esittely sovitun aikataulun mukaisesti. Suunnittelija lähettää piirustukset asiakkaalle sopimuksen mukaan myös taiteltuina paperiversioina.


Sopimuksen syntyessä kohdekäynti sisältyy suunnittelupaketin hintaan, muuten laskutetaan neuvontakäynnin hinta. Esitietomateriaaleja ovat mm. asemapiirustus, asuinrakennuksen pohjapiirustus, LVI- ja sähköpiirustukset, maaperäanalyysi ja pohjatutkimusraportit sekä rakennuslupaan sisältyvät julkisivupiirustukset tontilla sijaitsevista rakennuksista. Suunnittelija opastaa materiaalin toimittamisesta. Hyvä yhteydenpito suunnittelijan ja asiakkaan välillä varmistaa toiveiden ja tarpeiden sekä projektissa esiin tulevien uusien asioiden huomioinnin. Kaikkia projektissa mukana olevia ja erikoissuunnittelijoita on tärkeää tiedottaa / konsultoida muutoksista.

POSTIOSOITE

Suunnittelutoimisto
ETS Gardens
Riihipellontie 16 B
13100 Hämeenlinna
Y-tunnus 2395313-8

OTA YHTEYTTÄ

ma-pe 8.30-16.30
p. 050 5423 421
Eija Tammisto-Satama
eija(at)etsgardens.fi